Savršen u Hristu vs Savršen u hodu – Filipljanima 3,12-15

Kako apostol Pavle može reći da je savršen, a tri stiha nakon toga da nije savršen, a da to ne bude kontradikcija?

12 Ne kao da sam već postigao ili već postao savršen, nego i dalje idem za time ne bih li kako dohvatio to za šta sam i zahvaćen od Hrista Isusa.

BIBLIJA: Filipljanima 3 KJS

Ovdje u 12. stihu Pavle govori da nije još postao savršen. A u 15.stihu kaže da je već savršen.

15 Dajte, stoga, da ovako mislimo koji god smo savršeni, a ako šta drukčije mislite, Bog će vam upravo to otkriti.

BIBLIJA: Filipljanima 3 KJS

U 15. stihu Pavle uključuje sebe u one koji jesu savršeni. Govorio sam već o tome kako iste riječi mogu da se odnose na različite ideje. Ukoliko to nije slučaj tada je ovo kontadikcija.

   1. Kada Pavle u 12 stihu pominje riječ savršen, on cilja na to da nije postao savršen u hodu.

   1. A kada u 15 stihu  pominje riječ savršen, on cilja na to da je postao savršen u Hristu.

  Stoga, nužno je razlikovati identitet spašenog čovjeka i njegov hod. Čovjek koji je spašen je u svom identitetu savršen kao što kaže 15. stih jer njegov identitet je Hrist, ali nije savršen u svom hodu, budući da je potrebno shvatiti da u hodu svom treba da gleda sebe kao već savršenog u Hristu, a to je nešto čime svakodnevno treba da se ispunjavamo.

  Dakle, u identitetu smo savršeni jer je Hrist život naš, ali naše tijelo, ljudi i đavoli nastoje da nas razuvjere, i stoga ukoliko se u hodu obaziremo na njihove poruke mi time blokiramo sebi vid, i onda ne možemo da sagledamo istinu da smo mi i na ovome svijetu onakvi kakav je Hrist tj. savršeni!

  Dakle, problem je naš u našem umu, i zato treba da ga obnavljamo, da bismo sebe u hodu vidjeli kakvi smo i u identitetu. Savršeni smo po tome što smo već duhom u nebu u Hristu, ali nismo savršeni jer smo još uvijek u ovom tijelu i ne hodamo uvijek savršeno.

  Dakle, ne stremimo da zadobijemo savršenstvo u Hristu, jer ga već imamo, a savršenstvu u hodu možemo jedino stremiti ako se budemo vodili tom istinom koja nam govori da smo već savršeni u Hristu.

  U njemu je naše pravo obitavanje, naš um treba biti obnavljan tom spoznajom, i tako će naš hod biti onakav kakav treba biti. Ne da popravljamo ono staro, nego da hodamo u novom čovjeku u kom već živimo, a to je Hrist.

  12 Ne kao da sam već postigao ili već postao savršen, nego i dalje idem za time ne bih li kako dohvatio to za šta sam i zahvaćen od Hrista Isusa.

  13 Braćo, ja sām ne smatram da sam već dohvatio, no samo ovo: naime, da ono što je za mnom zaboravljam, a za onime što je preda mnom sežem;

  14 Prema cilju težim, ka nagradi uzvišenog poziva Božjeg u Hristu Isusu.

  15 Dajte, stoga, da ovako mislimo koji god smo savršeni, a ako šta drukčije mislite, Bog će vam upravo to otkriti.

  16 Dakle, ono što smo već postigli, po tome pravilu i hodajmo, budimo iste misli.

  BIBLIJA: Filipljanima 3 KJS

  U 14. stihu se pominje nagrada, a kao što sam već govorio, nagrada nije vječno spasenje, ali i naše vječno spasenje, i naša nagrada je Hrist.

  16. stih potvrđuje sve što sam rekao, ono što smo postigli, po tome pravilu i hodajmo. A šta smo postigli? Sve smo postigli u Hristu.

  Obukli smo novog čovjeka za vječnost, a sada obucimo novog čovjeka u hodu, i onda ćemo moći sagledati ko smo mi, i ko je ko.

  Mi koji smo njegovi sve imamo, i obnavljajmo svoj um u skladu sa novozavjetnom službom Duha, i prepoznajmo da imamo sve jer smo potpuni u Hristu, čitaj Kološanima 2,10.

  Ako se budete ispunjavali Duhom, shvatićete da su psi i vračari oni koji vas žele staviti pod zakon, tj. službu smrti. Oni gledaju na zemaljsko jer su zemaljski, a mi gledajmo na nebesko jer smo nebeski.

  Oni rade za vječno spasenje, i neće ga ni dobiti nego će propasti, a mi ga već imamo milošću kroz vjeru bez djela.

  Tekst pisao Dušan G.

  Post Views: 19