Piši mi

Sve što od mene čuješ, ili vidiš da činim, provjeri u Svetom Pismu, i svaki moj savjet detaljno preispitaj. Nikad čovjek ne može biti krajnji autoritet, već Bog, koji nam je i dao svoju Riječ kako bismo mogli da razlikujemo ispravno i pogrešno!

Kontakt i podrška

Facebook ikonica

Facebook

Isprati moju stranu na ovoj društvenoj mreži, jer želim da se povezujem sa braćom i sestrama.

Paypal ikonica

PayPal

Ukoliko želiš, možeš da podržiš moj rad jednom simboličnom donacijom putem PayPal-a.