Zašto Mač Duha?

S namjerom da skrenem pažnju na značaj duhovne borbe u kojoj neprestano učestvujemo, odabrao sam za svoj zaštitni znak jedan od dijelova oklopa Hristovog vojnika koji apostol Pavle slikovito opisuje u 6. glavi poslanice Efescima. Radi se o Božjoj riječi, nepresušnom izvoru mudrosti i neizostavnom činiocu duhovnog hoda svakog Hrišćanina.

Tu riječ Novoga zavjeta smo preveli na savremeni srpski jezik, u nadi da se čitalac može s potpunim uzdanjem osloniti na nju.

I uzmite kacigu spasenja, i mač Duha, koji je riječ Božja.

Efescima 6:17

Zbog čega odabrati srpski prevod Biblije kralja Jakova?

Sve pismo je od Boga nadahnuto i korisno je za nauku, za ukor, za popravlјanje, za poučavanje u pravednosti: da čovjek Božji bude savršen, posve opremlјen za svako dobro djelo.

2. Timotiju 3:16-17

Uvjeri se ovdje…

Proučavaj da se pokažeš prokušan pred Bogom...

Sveto Pismo ikonica

King James Bible na srpskom

Pred tobom se, Bogu slava i hvala, nalazi najbolji prevod Biblije (Novoga zavjeta) na savremenom srpskom jeziku.

Blog ikonica

Obrada biblijskih tema

Usled potrebe da se pruže odgovori na brojna pitanja vezana za Bibliju i njoj srodne oblasti, pokrenuta je, u tu svrhu, i blog stranica.