Ko je rođen od Boga ne čini grijeh | 1. Jovanova 3,9 | Tumačenje

9 Ko god je rođen od Boga, ne čini grijeh; jer sjeme njegovo u njemu ostaje, i ne može griješiti, jer je od Boga rođen.

BIBLIJA: 1. Jovanova 3 KJS

Riječ Božja u ovom stihu jasno upućuje, da ko god je rođen od Boga ne čini grijeh.

Kada čitaju ovaj stih neki ljudi umisle da više ne čine grijeh u tijelu jer moraju nekako da ubijede sebe da su ipak rođeni od Boga, a ovdje piše da ne čini grijeh onaj ko je od Boga rođen.

Ima i onih koji shvataju da vjernici tj. oni koji jesu rođeni od Boga i dalje griješe u tijelu, ali time neće sebe proglasiti za nekoga ko nije rođen od Boga.

To ne znači da je ovdje u pitanju kontradikicija, nego se ovom rečenicom ne misli na griješenje u tijelu.

Ko god je rođen od Boga ne čini grijeh, i ne može griješiti. A zašto ne može? Zato što sjeme Božje ostaje u čovjeku koji je povjerovao jevanđelje, a taj koji je povjerovao je sada u Bogu, a to je pravi identitet svakog onog ko je povjerovao jevanđelje i postao rođen od Boga. 

Ovo ne znači da vjernici neće griješiti u tijelu, nego o tome da vjernici prebivaju u Bogu tj. u Duhu, a tu nema grijeha. Ako čitamo sve poslanice biće nam jasno kao dan da vjernici i dalje u tijelu griješe, i ako ćemo ovaj stih primijeniti i na tijelo vjernika tada ćemo imati ozbiljne probleme sa ovim stihom.

Ali ako budemo na ispravan način tumačili ovaj stih shvativši da se ovdje ne radi o čovjekovom griješenju u tijelu tada će nam i biti jasno zašto izričito ovdje piše da ko god je rođen od Boga ne čini grijeh, i ne može griješiti, a razlog za takvo nešto je sjeme koje se nalazi u njemu.

23 Bivši nanovo rođeni, ne od raspadljivog sjemena, nego neraspadljivog, po riječi Božjoj, koja živi i ostaje zauvijek.

24 Jer svako tijelo je kao trava, i sva ljudska slava kao cvijet od trave. Osuši se trava i cvijet njezin otpada:

25 Ali riječ Gospodova ustrajava zauvijek. A to je riječ koja vam je propovijedana jevanđeljem.

BIBLIJA: 1 Petrova 1 KJS

Ko je rođen od od neraspadljivog sjemena, taj ima u sebi sjeme koje živi zauvijek. Dakle, kad osoba povjeruje jevanđelje, ona je time jednom zauvijek ostvarila nešto nepovratno jer sjeme ostaje u tom vjerniku, stoga i ne može griješiti, jer grijeh je ne vjerovati Isusa, a onaj ko ga je povjerovao je zauvijek povjerovavši pobijedio grijeh. Upravo iz tog razloga ne može biti osmatran kao nevjernik budući da u sebi ima sjeme koje se ne može nikad raspasti, a znamo da su vjernici umrli grijehu.

5 A znate da se on pojavio da odnese naše grijehe i da grijeha u njemu nema.

6 Ko god u njemu ostaje, ne griješi; ko god griješi, nije njega vidio, niti ga upoznao.

BIBLIJA: 1. Jovanova 3 KJS

Ako je Bog odnio grijehe vjernika a jeste, i ako su vjernici u njemu, a u njemu nema grijeha, to znači da onda ni vjernici nemaju grijeha, i ne griješe jer su u njemu.

13 Po ovome znamo da u njemu prebivamo, i on u nama, jer od Duha nam je svoga dao.

BIBLIJA: 1. Jovanova 4 KJS

Sad je samo stvar u tome što postoje dvije vrste ostajanja odnosno dvije vrste prebivanja u Bogu.

Prvi način na koji vjernik ostaje ili prebiva u Bogu se odnosi na njegovu vječni identitet, što je nepromjenjivo, stoga i kaže „ko god je rođen od Boga ne čini grijeh.“

Drugi način na koji vjernik ostaje tj. prebiva u Bogu, zavisi od toga da li će da hoda sa Bogom, a to se tiče njegovog privremenog stanja. Dakle, taj vid prebivanja je promjenjiv, stoga se vjernicima i dalje dešava da griješe u tijelu.

Da biste ovo razumjeli, nužno je da razlikujete čovjeka koji je u tijelu i čovjeka koji je u Duhu. Nevjernici su tijelu, a vjernici su u Duhu.

Tekst pisao Dušan G.

Post Views: 21