Ako umrem danas, ja znam gdje idem. Znaš li ti?

Ljudi su svjesni svoje smrtnosti, a zbog straha od smrti, oni često traže načine kako da ne razmišljaju o toj temi. Međutim, kod nekih se ipak javi trenutak kada više nema odlaganja, trenutak u kom čovjek shvati da je zaista bitno za njega da sazna nešto više o sebi, svijetu, Bogu…

Ako umrem danas, ja znam gdje idem. Ako danas umrem, ja idem svom Gospodu Isusu Hristu.

Već pripadam njemu, on me je oprao svojom bezgrešnom krvlju i oživio svojim vaskrsenjem. Sada imam vječni život, imam Hrista koji živi u meni. I već smo u određenom smislu zajedno.

Ljudi u konačnici idu na jednu ili drugu stranu. Jedni idu u vječnost sa Bogom, drugi idu u ognjeno jezero!

Ako želiš da znaš gdje ćeš u konačnici da ideš ako bi danas umro, samo treba da se zapitaš da li si Hristov ili nisi.

Ako si Hristov uvijek ćeš biti sa njim u vječnosti, a ako nisi njegov, na kraju krajeva završićeš u ognjenom jezeru.

Ako shvataš da nisi Hristov, na tebi je da prihvatiš da postaneš njegov dok si još uvijek živ. A to može da se dogodi ovog trenutka.

Ti si čovjek koji nije u zajednštvu sa Bogom, a sada ću navesti razloge zašto. Bog je ispočetka sve stvorio na takav način da bi bio u zajednici sa svojim stvorenjem. Određena bića kao što su anđeli i ljudi su bića koja je Bog stvorio ne kao neke mašine već kao bića darovana slobodnom voljom. Ta bića su se odvojila od Boga, a gdje je odvojenje od Boga, tu je odvojenje od onoga koji je život. Gdje je odvojenje tu je ništa drugo nego smrt.

E sad, u kakvoj je ovo vezi sa tobom? Ti treba da shvatiš sa kim si ti povezan. Ti si dio čovječanstva. Čovječanstvo nije oduvijek postojalo nego je stvoreno, a sada ćeš vidjeti zašto je to važno.

Prvi ljudi koje je Bog stvorio su Adam i Eva i ti si u direktnoj vezi sa njima. Adam i Eva su ispočetka bili besmrtni, međutim, preko čovjeka je grijeh ušao u svijet i putem grijeha smrt i tako je smrt prešla na sve ljude jer su svi sagriješili.

Eva je prevarena i po prevari zmije je pojela plod za koji je Bog rekao da se ne jede, i zatim dala Adamu da jede od tog ploda. I oni od tada postaše smrtni.

Svi mi smo potekli od njih dvoje, i razlog zbog kog umiremo je priroda koju smo naslijedili od naših praroditelja.

Svako ko želi da pripadne Hristu treba na jedan poseban način da izađe iz te Adamove linije smrti.

Kada su oni postali smrtni, nakon toga su se množili, a od smrtnih ljudi samo mogu nastati smrtni ljudi. To smo mi. I nije to jedini problem. 

Samo pogledajte sebe i svoj život i uporedite svoj život sa onim što zahtjeva zakon. Bog je u Bibliji zapisao da je plata za grijeh smrt. Ako li si samo zamrzio nekoga u svom životu, ma koliko kratko to trajalo, to pokazuje da si ubica u svom srcu. Naše srce je pravi problem, a iz srca dalje izviru raznorazne riječi i djela.

Ako nisi poštovao roditelje i psovao si ih, učinio si smrtni grijeh. Ako si lagao protiv bližnjeg učinio si grijeh. Mogu još dugo da nabrajam, ali šta god da je u pitanju, pijanstvo, bludničenje, preljuba, zavist, krađa, ono što znam jeste da si ti grešnik koji je lišen slave Božje. Tebi prijeti vječna propast daleko od Gospodovog lica i od slave snage njegove.

Ali možeš to izbjeći sada. Sve što Bog traži od tebe je vjera. 

Ti ne možeš ispraviti sve te gršeke koje si napravio. Ti si satjeran u ćošak, čak i da počneš da mijenjaš neke stvari u svom životu i dalje si osuđen za sve što si činio. Zakon je toliko zahtjevan da kada bi ti sada nekako mogao sve iznova početi i čak kad bi ono što si naopako činio u prošlosti ne bi ni važlo, ti ćeš i  dalje biti osuđen od zakona jer tvoja pravednost ne može da izbjegne osudu zakona – ti konstantno griješiš, a zakon ne može da te učini pravednim. Zakon samo osuđuje i gradi gnijev.  Ti si grešnik i jednostavno si po svemu si kriv, grijeh je u tebi, i tvoj jedini izlaz iz mraka je Hrist! Jedino on ti može dati pravdu tako što će tebi dati sebe i jedino tako možeš biti pravedan jer će on postati tvoja pravda i na taj način ćeš izbjeći osudu na propast.

Zbog toga što ti nisi mogao ostvariti opravdanje svojim naporima, niti ćeš ikada moći, Hrist je to učinio za tebe!

Ali potrebno je da povjeruješ u ono što je Bog učinio za tebe jer jedino na taj način ćeš da primiš Božji dar.  

Bivši svega svjestan u svojoj premudrosti Bog je isplanirao na koji način će čovjeka koji je postao smrtno biće ponovo da uvede u besmrtnost.

Bog se objavio svijetu kao Otac, Sin (Riječ) i Duh Sveti.

I Bog je sproveo savršen plan da svim ljudima ponudi spasenje, a na tebi ma ko god ti bio, je samo da povjeruješ ono što je Bog objavio za danas. Ali da bi povjerovao prvo moraš čuti šta je Bog učinio za tebe grešnika.

Bog je prije 2000 godina dao svog nevinog i bezgrešnog Sina za nas. Hrist je došao na ovaj svijet jer je putem Duha Svetog bezgrešno začet u utrobi djevice Marije, on nije dio Adamove linije kao što smo to mi. Njegova krv je čista, on je došao da prolije svoju svetu krv, i umre za sve tvoje grijehe, da bude ukopan i ustane iz mrtvih treći dan prema pismima za tvoje opravdanje. Povjeruj u njega zbog djela koje je učinio za tebe. Povjeruj u Gospoda Boga Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja, pouzdaj se isključivo u njega i primićeš Duha Svetog, primićeš život vječni tog trenutka kad povjeruješ!

Reći ću sada zašto ja idem Gospodu ako umrem danas. 

Gospod Isus Hrist je umro za sve moje grijehe, ja više nisam osuđen za moje grijehe, slobodan sam.

Hrist koji je bezgrešan je primio na sebe moj grijeh i prolio svoju krv, umro za moje grijehe, a on je meni dao svoju pravednost opravši me svojom krvlju. I sada sam ja u Božjim očima pravedan, tačnije ja sam postao Božja pravednost u njemu.

Slobodan sam jer je Bog od mene tražio da mu povjerujem na riječ u pogledu onoga što je on učinio za mene. I to je ono kako sam ja odreagovao. Povjerovao sam mu i tako primio Svetog Duha, tako sam kršten Duhom Svetim, ponovo sam rođen. Tako sam postao novi stvor u Hristu, opravdan i opran i posvećen, spašen i zapečaćen za dan izbavljena ovog tijela. Sve mi je osigurano!

Nisam po svojim djelima primio život vječni i zbog toga ne mogu da se hvalim, i ne hvalim se, hvalim se jedino Gospodom. Po svojim djelima bih samo mogao da završim na onom drugom mjestu. 

Gospod Isus Hrist je umro za vaše grijehe takođe i ne zaboravite da je ustao iz mrtvih, sada je živ. I čeka vas da mu dođete.

Sada je trenutak spasenja. Povjerujte u ovu radosnu vijest. Sada povjerujte i primite život vječni. U tom trenutku kad povjerujete ćete vaskrsnuti duhovno! 

A kada se dogodi fizičko  vaskrsenje onih koji su umrli u Gospodu, oni će dobiti nova besmrtna proslavljena tijela i tako zauvijek živjeti u slavi sa Gospodom. Povjerujte Gospoda Isusa Hrista i postaćete spašeni, postaćete Hristovi, postaćete Božja djeca.

Treba imati u vidu da postoje ljudi koji misle da su Hristovi, a nisu.

Ako misliš da si Hristov jer si kršten u vodi kao beba, ili jer si kršten u vodi kao odrasla osoba, tada mogu samo da ti kažem da ne znači da si Hristov.

Ako misliš da si Hristov jer se trudiš da budeš dobar ili smatraš sebe dobrim, tada mogu samo da ti kažem da to ne znači da si Hristov.

Ako misliš da si Hristov jer ideš svake nedelje u neki objekat koji se zove crkva i na neka slična mjesta, tada mogu samo da ti kažem da to ne znači da si Hristov.

Ako misliš da si Hristov jer si pomagao nekome, donirao nešto, tada mogu samo da ti kažem da to ne znači da si Hristov.

Ako misliš da si Hristov jer ti je lijepo u životu, tada mogu samo da ti kažem da to ne znači da si Hristov.

Ako misliš da si Hristov jer si činio bilo kakva djela kojim ti smatraš pravednim pred Bogom i zbog kojih ti smatraš da si zaslužio život vječni, tada mogu samo da ti kažem da to ne znači da si Hristov.

Pravoslavlje, katolicizam, islam –  sve je to prevara i idolopoklonstvo. Kao i ove manje poznate religije kao adventizam, jehovinici svjedoci, mormoni…

Svi oni uz Isusa imaju nešto dodatno, a put je uzak. Čovjek se isključivo može spasti vjerom u jevanđelje Hristovo i Hrista. A ljudi uz to žele i ikone, i kipove, i nekakve tobožnje svece, slave nekakve slave misleći da nešto time postižu, drže nekave amajlije i pouzdaju se u njih, kroz nekakve novoanđeoske poruke koje kontriraju Svetom Pismu. A svi kao govore o Isusu! Jedni se mole Mariji i nekavim ljudima a Sveto Pismo jasno kaže da ne radimo takve stvari. Ljudi uporno slušaju laži i onda se pitaju zašto ništa ne znaju i zašto nemaju sigurnost spasenja. Sve to što nude te organizacije kao i mnogi pojedinci je dobro upakovana laž! Ovaj svijet leži u zlu!

Ko je Hristov? Hristov je onaj ko je povjerovao isključivo u jevanđelje Hristovo i Hrista, jer je tako postao zapečaćen Duhom Svetim za dan izbavljenja!

Sada ću reći nešto o ljudima koji su povjerovali u jevanđelje Hristovo i Hrista, o onima koji jesu Hristovi, ali možda zbog neuspjeha i grešaka u ovom životu imaju strah i sumnjaju, i misle da neće ići Gospodu ako danas umru:

Ako biste danas umrli, a svjesni ste da se ipak nalazite u svakodnevnim nevoljama i brigama i ako ne stižete mnogo toga da uradite što mislite da ste trebali, ili ako ste uradili neke stvari krivo. Ja razumijem da vam je žao i da vas je zbog toga strah, ili ste nesigurni. Ali ako danas umrete vi ćete ići Gospodu, i to ne jer ste vi uspjeli da pobijedite sve svoje probleme već je Isus Hrist pobijedio, on je umro za sve vaše grijehe, prestupe i izbavio vas iz kraljevstva tame. On je doslovno umro umjesto vas i vaskrsao i dao vam život vječni. Zasluga ide njemu a ne vama. 

Ako danas umrete, idete njemu jer ste opravdani pred Bogom po krvi Hristovoj. Ohrabrite se. Idete njemu zbog toga što ste njegovo vlasništvo skupo plaćeno.

5 Ne po djelima pravednosti koja smo mi učinili, nego po svom milosrđu on nas je spasio, pranjem preporoda i obnove Duha Svetog,

6 Kog je izobilno izlio na nas kroz Isusa Hrista, Spasitelja našeg;

7 Da opravdani njegovom milošću, prema nadi budemo učinjeni nasljednicima vječnoga života.

BIBLIJA: Titu 3

Ako umrem danas, znam gdje idem. A znaš li ti?

 

Tekst pisao Dušan 

 

Youtube link za video: