Prevara zvana Torinsko platno

Sadržaj

O čemu je riječ?

Vjerujem da su mnogi čuli za Torinsko platno, kojim je, navodno, obavijen Isus Hrist nakon raspeća. Na Torinskom platnu, to jest na tom komadu tkanine, možete da vidite lice osobe, kao i tijelo. Stoga, očito je da se ovo platno sastoji iz samo jednog dijela, na kome je prikazana figura čitavog čovjeka. I to je veoma bitan detalj!

Da li je Torinsko platno zaista Isusovo platno kojim je bio obavijen?

Ako smo hrišćani, odgovor na pitanje u vezi sa tim treba da potražitimo neposredno iz Biblije.

Na osnovu samo dva biblijska stiha pokazaće se da je, ukoliko budemo vjerovali biblijskom tekstu, jedino što možemo zaključiti upravo da ovaj komad tkanine nije tkanina koja oslikava Isusa.

 

Šta je vidio Petar kada je ušao u grobnicu gdje je Isus bio ukopan?

6 Tada za njim stiže Simon Petar, i uđe u grobnicu i ugleda lanene povoje gdje leže,
7 I maramu koja bješe na njegovoj glavi, ali nije ležala uz lanene povoje, nego zasebno smotana na jednome mjestu.
BIBLIJA: Jevanđelje po Jovanu 20 (KJS) 

 

Šta možemo zaključiti?

Iz ovih navoda jasno vidimo da su laneni povoji bili odvojeni od marame (tj. ubrusa, odnosno peškira). Ipak, nezavisno od prevoda, i nezavisno od toga da li piše marama, ubrus ili peškir (ili nešto drugačije), vidimo da postoje dva odvojena komada tkanine, a to je ključno. Ono što se nalazilo na Isusovom tijelu je bilo odvojeno od onoga što se nalazilo na njegovoj glavi. Tako vidimo da je ovo u vezi sa Torinskim platnom nepodudarno sa biblijskim izvještajem.

A šta vidimo na Torinskom platnu? Ono se sastoji samo iz jednog dijela na kojem je oslikana i glava i tijelo, što je prema ranije pomenutom biblijskom tekstu nemoguće, budući da se ne radi o cjelovitom komadu tkanine!

Vjerujmo onome što je rečeno u Svetom Pismu, a ne kojekakvim tvrdnjama koje nisu u skladu s onime što je zapisano u Bibliji. Pogledao sam ove stihove čak i u prevodima koje inače ne preporučujem, ali nezavisno od toga svi ti prevodi su saglasni. Dakle, ako je u svim prevodima suština ista u ovim stihovima, onda zaista nema nikakve dileme da li je priča u vezi sa Torinskim platnom prevara ili ne.

 

Tekst pisao Dušan.

 

Link za video:

https://odysee.com/@Ma%C4%8DDuha:a/Torinsko-Platno-Biblija:0