Prevara zvana Torinsko platno

Sadržaj

O čemu je riječ?

Vjerujem da su mnogi čuli za Torinsko platno, kojim je, navodno, obavijen Isus Hrist nakon raspeća. Na tom komadu tkanine možete da vidite lice osobe, kao i tijelo. Stoga, očito je da se ovo platno sastoji iz jednog dijela, na kome je prikazana figura čitavog čovjeka. I to je veoma bitan detalj!

Ako smo hrišćani, odgovor na pitanje u vezi sa tim da li je Torinsko platno stvarno Isusovo treba da potražitimo neposredno iz Biblije.

Na osnovu samo dva biblijska stiha pokazaće se da je, ukoliko budemo vjerovali biblijskom tekstu, jedino što možemo zaključiti upravo da je ovaj komad tkanine prevara.

 

Šta je vidio Petar kada je ušao u grobnicu gdje je Isus bio ukopan?

6 Tada za njim stiže Simon Petar, i uđe u grobnicu i ugleda lanene povoje gdje leže,
7 I maramu koja bješe na njegovoj glavi, ali nije ležala uz lanene povoje, nego zasebno smotana na jednome mjestu.
BIBLIJA: Jevanđelje po Jovanu 20 (KJS)

6 Dođe pak Simon Petar za njim, i uđe u grob, i vidje haljine same gdje leže,
7 I ubrus koji bješe na glavi njegovoj ne s haljinama da leži nego osobito savit na jednom mjestu.
BIBLIJA: Jevanđelje po Jovanu 20 (Karadžić)

6 Tada stigne za njim Šimun Petar, uđe u grobnicu i ugleda lanene povoje gdje leže,
7 i ručnik koji bijaše na njegovoj glavi, ali nije ležao uz lanene povoje, nego zasebno smotan na jednome mjestu.
BIBLIJA: Evanđelje po Ivanu 20 (Vrtarić)

 

Šta možemo zaključiti?

Iz ovih navoda jasno vidimo da su laneni povoji odvojeni od marame (tj. ubrusa, odnosno peškira). Ipak, nezavisno od prevoda, i nezavisno od toga da li piše marama, ubrus ili peškir (ili nešto drugačije), vidimo da postoje dva odvojena komada tkanine, a to je ključno. Ono što se nalazilo na tijelu je bilo odvojeno od onoga što se nalazilo na glavi.

Pored svega, čak izgleda da se dio kojim glava nije bila obmotana sastojao od više lanenih povoja, a ne samo od jednog. Tako, u svakom slučaju, vidimo da je ovo u vezi sa Torinskim platnom obični promašaj.

A šta vidimo na Torinskom platnu? Ono se sastoji samo iz jednog dijela na kojem je oslikana i glava i tijelo, što je prema ranije pomenutom biblijskom tekstu nemoguće, budući da se ne radi o celovitom komadu tkanine!

Vjerujmo onome što je rečeno u Pismu, a ne kojekakvim istraživanjima koja nisu u skladu s onime što je zapisano u Bibliji. Pogledao sam ove stihove čak i u prevodima koje inače ne podržavam, i svi su saglasni. Dakle, ako je u svim prevodima suština ista, onda zaista nema nikakve dileme da li je priča u vezi sa Torinskim platnom prevara ili ne.