Poslanica Filimonu

Poslanica Filimonu, pisana tokom Pavlovog prvog sužanjstva u Rimu, najvjerovatnije je do Filimona, uglednoga kološanskoga građanina, došla po istom glasniku koji je prenosio i pisma Efescima i Kološanima – Tihiku. Glasnik je imao Onisima kao svog saputnika (Kološanima 4:9).

Onisim, što znači koristan, nije bio na korist svome gospodaru Filimonu (11. stih) pošto ga je, najvjerovatnije, prethodno opljačkao (18. stih) i odbjegao za Rim. Tamo je obraćen po Pavlovoj službi, te ga ovaj šalje natrag zajedno sa Tihikom i pismom.

Poslanica nam služi kao primjer:

  • za službovanje Bogu;
  • bratskog odnosa prema drugim Hrišćanima;
  • učtivosti;
  • zakona ljubavi. 

1 Pavle, sužanj Hrista Isusa, i naš brat Timotije, milome Filimonu, saradniku našem,

2 I našoj lјublјenoj Apfiji, i Arhipu, saborcu našem, i crkvi u tvojoj kući:

3 Milost vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.

4 Blagodarim Bogu svome spominjući te svagda u svojim molitvama,

5 Jer čujem za tvoju lјubav i vjeru koju imaš prema Gospodu Isusu i prema svim svecima,

6 Da bi zajedništvo tvoje vjere postalo učinkovito po spoznaji svakoga dobra koje je u vama u Hristu Isusu.

7 Jer imamo veliku radost i utjehu zbog tvoje lјubavi, zato što si, brate, okrijepio nutrinu svetaca.

8 Zbog toga, premda imam veliku smjelost u Hristu da ti zapovjedim šta dolikuje,

9 Ipak, zbog lјubavi te radije molim, kakav već jesam, Pavle starac, a sada i sužanj Isusa Hrista.

10 Zaklinjem te za svog sina, koga sam rodio u svojim okovima, za Onisima,

11 Koji ti je u prošlosti bio nekoristan, a sada i tebi i meni koristan;

12 Koga sam ti natrag poslao: ti, stoga, primi njega, to jest moju vlastitu nutrinu.

13 Ja ga htjedoh zadržati kod sebe, da mi umjesto tebe poslužuje u okovima jevanđelјa,

14 Ali nisam htio bez tvog znanja ništa učiniti; da ne bi tvoja dobrota bila od prisile, nego volјno.

15 Jer možda je upravo zato bio na neko vrijeme odvojen od tebe, da bi ga primio zauvijek;

16 Ne više kao slugu, nego više od sluge, kao lјublјenog brata, naročito meni, a kamoli tebi, i u tijelu i u Gospodu?

17 Ako me, dakle, smatraš sadrugom, primi ga kao mene.

18 Ako ti je on šta skrivio ili ti nešto duguje, stavi to na moj račun;

19 Ja, Pavle, napisao sam to svojom rukom, ja ću to platiti: da ti ne velim, uostalom, da mi i samoga sebe duguješ.

20 Jest, brate, daj da se obradujem tobom u Gospodu: okrijepi moju nutrinu u Gospodu.

21 Uzdajući se u tvoju poslušnost, napisao sam ti znajući da ćeš učiniti još i više no što kažem.

22 Osim toga, pripremi mi i konak, jer se nadam da ću vam biti darovan kroz vaše molitve.

23 Pozdravlјaju te Epafra, koji je sužanj sa mnom u Hristu Isusu,

24 Marko, Aristarh, Dima i Luka, moji saradnici.

25 Milost Gospoda našeg, Isusa Hrista, neka bude s duhom vašim. Amin.

Imaš predloge o unapređenju najnovijeg prevoda KJV na savremeni srpski jezik? Slobodno kontaktiraj sa autorima!

Napomena: zbog problema sa formatiranjem, riječi u kurzivu koje se nalaze u izvornom tekstualnom dokumentu nisu se prenijele.