Ko su 144 000 koji se pominju u Otkrivenju?

1. Doslovna plemena djece Izraelove (Otkrivenje 7:4)
2. Muškarci a ne žene (Otkrivenje 14:4)
3. Doslovan broj od 144 000 a ne simboličan
4. Oni će tek biti opečaćeni od strane anđela (Otk. 7:2-4) za razliku od nas koji smo već zapečaćeni Duhom Božjim (Efescima 1:13-14; Efescima 4:30)
5. Mi nećemo primiti nikakav novi pečat, već imamo Božji pečat za dan izbavljenja našeg tijela (Ef. 1:13-14; Ef. 4:30)