Božji plan spasenja (Evanđelje)

Sadržaj

Božja Riječ – BIBLIJA uči nas Radosnu vijest.

No, da bismo doznali Radosnu vijest, moramo prvo znati za lošu vijest, jer, kako smo gore naveli, Božji plan spasenja zahtijeva nekoga koga treba spasiti od nečega…


Što Biblija veli o čovjeku?

U poslanici Rimljanima, u 3. poglavlju čitamo:

10 Kao što je pisano: “Nema pravednoga, ni jednoga,
11 nema onoga tko razumije, nema nikoga tko traži Boga.
12 Svi su zastranili, zajedno su postali beskorisni: nitko da čini dobro, nema ni jednoga.
13 Grob otvoren grlo je njihovo, jezicima svojim varaju, otrov zmijski pod njihovim je usnama,
14 usta su im puna kletve i gorčine,
15 noge su im hitre da proliju krv,
16 razaranje i nevolja na njihovim su putovima
17 i put mira nisu upoznali:
18 nema straha Božjega pred njihovim očima.”
Rimljanima 3:10-18 (Vrtarić)

Ovaj dio Pisma, a i mnogi drugi, uči nas da je čovjek grešno biće, odvojeno od Boga i od njegove pravednosti, te ni ne traži Boga, pa su zbog toga “svi sagriješili i lišeni su Božje slave” (Rim 3:23).

Svi ljudi lišeni slave Božje, a pošto je Bog savršeno pravedan i svet (odvojen od grijeha), svaki grijeh MORA kazniti zatvorom, koji je vječan i koji Biblija naziva PAKAO. Svaki čovjek zbog svoga grijeha prirodno umire u tijelu, a nakon toga duša koja nije spašena biva bačena u PAKAO, mjesto vječnog prokletstva i Božjeg gnjeva, lišeno ljubavi, nade, topline, sreće i pravednosti – kako i možemo čitati u Markovom evađelju:

Ako te tvoja ruka sablažnjava, odsijeci je: bolje ti je sakatome ući u život negoli s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi, gdje crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. I ako te noga tvoja sablažnjava, odsijeci je: bolje ti je ući u život kljast negoli s obje noge biti bačen u pakao, u oganj neugasivi, gdje crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. I ako te oko tvoje sablažnjava, iščupaj ga: bolje ti je s jednim okom ući u kraljevstvo Božje negoli s oba oka biti bačen u pakao ognjeni, gdje crv njihov ne umire i oganj se ne gasi.
Evanđelje po Marku 9:43-38 (Vrtarić)

 

Postoji li način da čovjek izbjegne pakao?

Budući da je Bog stvorio pakao kao kaznu za Đavla i njegove anđele, a ne za ljude, On je u Svojoj ljubavi i brizi za nas providio rješenje – TO JE RADOSNA VIJEST ili Evanđelje.

Naime, Stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga poslao je svoga Sina, koji je rođen po Duhu Svetom od djevice Marije u malenom Izraelskom selu zvanom Betlehem. To je bilo ispunjenje proročanstava danih Božjem narodu Izraelu, kako čitamo u knjizi proroka Izaije:

Zato će vam sâm Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina, i nazvat će ga imenom Emanuel (Bog sa nama).
Izaija 7:14 (Vrtarić)

Božja Riječ nas uči da je on savršeni čovjek koji nikada nije sagriješio a ujedno je i utjelovljeni Bog koji se ponizio i postao sličan nama. Toliko nas je ljubio da je svojevoljno pristao biti onaj koji će preuzeti krivicu za naš grijeh. Isus iz Nazareta je, iako NEVIN, osuđen na najgoru moguću kaznu, kao najveći zločinac i kriminalac. Ljudi su u svojoj zloći osudili nevinoga na smrt. Osim toga, razapet na križu Golgote, Bog je na njega izlio sav svoj pravedan vječni gnjev koji je imao prema ljudskom rodu. Tamo, na križu, Isus iz Nazareta, utjelovljeni Bog, nosio je TVOJ i MOJ GRIJEH u svome tijelu. Božja Riječ kaže da je kušao smrt (vječnu) za svakoga čovjeka. On, pravedan, za nepravedne, On, svet, za nas proklete, On, koji je ljubav, za nas – izgubljene i vezane grijehom.

No, tu Radosna vijest ne završava. Naime, on je treći dan USTAO IZ GROBA u proslavljenome tijelu, budući da je na križu ostvario pobjedu nad grijehom i smrti. Grob nije mogao zadržati nevinoga, Sotona je poražen, POBJEDA, davno prorokovana kroz cijeli Stari zavjet i kroz Isusovu zemaljsku službu, je OSTVARENA!!!!

To je EVANĐELJE, to je RADOSNA VIJEST, kako kaže u Ivanu.

Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni.
Evanđelje po Ivanu 3:16 (Vrtarić)

Ne obazirući se na ta razdoblja neznanja, Bog sada zapovijeda svim ljudima posvuda da se pokaju: jer odredio je dan u koji će pravedno suditi svemu svijetu po čovjeku kojega je odredio, po kojemu je svima dao jamstvo uskrisivši ga od mrtvih.
Djela Apostolska 17:30-31 (Vrtarić)

“I nema ni u kome drugom spasenja: jer nema pod nebom drugoga imena danog ljudima po kojemu se moramo spasiti.”
Djela 4:12 (Vrtarić)

On je umro za naše grijehe i uskrsnuo (1. Korinćanima 15:3-6)

Jer predao sam vam najprije ono što sam i primio: da je Krist, prema Pismima, umro za naše grijehe i da je bio pokopan, i da je treći dan, prema Pismima, uskrsnuo, i da ga je vidio Kefa, a zatim Dvanaestorica. Nakon toga ga je odjednom vidjelo više od pet stotina braće; od kojih je većina dosad ostala, no neki su usnuli.

Vjerom svim svojim srcem u njegovu prolivenu krv na križu i uskrsnuće, u to njegovo djelo za nas, spašeni smo od vječnog pakla, od sile grijeha u našemu životu i imamo nadu uskrsnuća tijela! Kakav spasiteljkakav Bog!

A opravdani su besplatno njegovom milošću, putem otkupljenja koje je u Kristu Isusu. Njega je Bog postavio da bude pomirilištem po vjeri u njegovu krv, da pokaže svoju pravednost u opraštanju grijeha učinjenih prije, u doba Božje strpljivosti, pokazujući svoju pravednost u sadašnje vrijeme: da je pravedan i da opravdava onoga tko vjeruje u Isusa.
Rimljanima 3:24-26 (Vrtarić)

Jer dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je pravodobno umro za bezbožne. Jer teško da bi tko za pravednoga umro: možda bi se za dobroga tko i odvažio umrijeti, ali Bog iskazuje svoju ljubav prema nama time što je, dok još bijasmo grešnici, Krist umro za nas. Još više ćemo sada, kada smo opravdani njegovom krvlju, po njemu biti spašeni od gnjeva. Jer ako smo se dok još bijasmo neprijatelji pomirili s Bogom smrću njegova Sina, mnogo ćemo više, pomireni, biti spašeni njegovim životom. I ne samo to, nego se dičimo u Bogu po Gospodinu našemu, Isusu Kristu, po kome smo sada primili pomirenje.
Rimljanima 5:5-9 (Vrtarić)

Evanđelje je toliko jednostavno – obrati se od nevjere, pouzdaj se u ISUSA! 

 

Tekst pisao Domo.

Post Views: 13